הממונה על המועצה הדתית פלטיאל אזינטל בפגישת עבודה במקווה שעריה – פתח תקווה

השארת תגובה