השבת: הפגנה נגד חילול שבת בפ"ת. גרינברג: "אמשיך לפעול למען אחדות העיר"

כשלוש שנים לאחר ההפגנה של 'מזהירי השבת' מול קיוסק שלהבת בעיר, תתקיים הפגנה מול 'קשת טעמים' הפתוחה בשבת. ראש העיר גרינברג מנסה להרגיע את הרוחות "מבחינת העובדות, ניתן לראות כי הסטטוס קוו לא שונה בשום צורה" כל הפרטים