גם אתם עומדים לפני הכרעה, האם לשלוח את ילדכם למסגרת חינוך מיוחד?

כל התשובות לשאלות במדור “מיוחדים בחינוך”