fbpx

המועצה הדתית מגישה – פתרון לכלים לא טבולים באמצעות שטר מכירה

 בעקבות הקורונה והנחיות  משרד הבריאות שלא מאפשרות לטבול כלים בימים אלה, הורה הרב הראשי, הרב מיכה הלוי שליט"א כי "כלים הזקוקים לטבילה, יש למלא טופס מיוחד למכירת הכלים לשאינו יהודי ובכך נפטרו מטבילה. לאחר החזרה בקרוב לשגרה יש להטבילם בלא ברכה. שטר זה יש למלא בו רק שם וכתובת ולחתום. (כל שאר המקומות נא למלא בקו)."

כל השטרות שישלחו אלינו, אפילו בחול המועד, תחול מכירתם לאינו יהודי מרגע החתימה על השטר ושליחתו למייל

יש למלא את הטופס ולשלוח אותו בפקס או באימייל

03-9051511

lishkapt1@gmail.com