מזעזע: פרצו לבתי כנסת בשכונת 'חן הצפון' וביזו ספרי תורה

מראות קשים: שני בתי כנסת נפרצו הלילה בשכונת חן הצפון בפתח תקווה, בית הכנסת 'אהבת דניאל ובית הכנסת 'חן הצפון'. הפורצים גנבו קופת צדקה וחיללו ספרי תורה