פתח תקווה שלי: המוזיקאי אהרלה נחשוני עונה על השאלון

פתח תקווה שלי: המוזיקאי אהרלה נחשוני עונה על השאלון

פתח תקווה שלי: עופר אברהם מנכ"ל המועצה הדתית עונה על השאלון

פתח תקווה שלי: עופר אברהם מנכ"ל המועצה הדתית עונה על השאלון

פתח תקווה שלי: ישראל פריד, מנכ"ל רדיו 'גלי ישראל' עונה על השאלון

פתח תקווה שלי: ישראל פריד, מנכ"ל רדיו 'גלי ישראל' עונה על השאלון

פתח תקווה שלי: ישראל פרידמן, חבר מועצת העיר עונה על השאלון

פתח תקווה שלי: ישראל פרידמן, חבר מועצת העיר עונה על השאלון

פתח תקווה שלי: הפתח תקוואי אלישיב עמיצור עונה על השאלון

פתח תקווה שלי: הפתח תקוואי אלישיב עמיצור עונה על השאלון

פתח תקווה שלי: הפתח תקוואי שלמה קוק עונה על השאלון

פתח תקווה שלי: הפתח תקוואי שלמה קוק עונה על השאלון

פתח תקווה שלי: הפתח תקוואי אוהד שגיב עונה על השאלון

פתח תקווה שלי: הפתח תקוואי אוהד שגיב עונה על השאלון

פתח תקווה שלי: הפתח תקוואי ישי ברק עונה על השאלון

פתח תקווה שלי: הפתח תקוואי ישי ברק עונה על השאלון

פתח תקווה שלי: הפתח תקוואי ערן חגג עונה על השאלון

פתח תקווה שלי: הפתח תקוואי ערן חגג עונה על השאלון

פתח תקווה שלי: הפתח תקוואי אלי הלמן עונה על השאלון

פתח תקווה שלי: הפתח תקוואי אלי הלמן עונה על השאלון

פתח תקוה שלי: הפתח תקוואי יצחק סבג עונה על השאלון

פתח תקוה שלי: הפתח תקוואי יצחק סבג עונה על השאלון

פתח תקוה שלי: הפתח תקוואי יהודה שלזינגר עונה על השאלון

פתח תקוה שלי: הפתח תקוואי יהודה שלזינגר עונה על השאלון

פתח תקווה שלי: הפתח תקוואי יונתן דובוב עונה על השאלון

פתח תקווה שלי: הפתח תקוואי יונתן דובוב עונה על השאלון

פתח תקווה שלי: הפתח תקוואי חיים אוטמזגין עונה על השאלון

פתח תקווה שלי: הפתח תקוואי חיים אוטמזגין עונה על השאלון

פתח תקווה שלי: הפתח תקוואי ירון קדושים עונה על השאלון

פתח תקווה שלי: הפתח תקוואי ירון קדושים עונה על השאלון

פתח תקווה שלי: הזמר הפתח תקוואי יוני ברגר עונה על השאלון

פתח תקווה שלי: הזמר הפתח תקוואי יוני ברגר עונה על השאלון

פתח תקווה שלי: הפתח תקוואי דוד חכם עונה על השאלון

פתח תקווה שלי: הפתח תקוואי דוד חכם עונה על השאלון