fbpx

רישום לגני ילדים בפתח תקווה של רשת מעיין החינוך התורני – לשנת הלימודים תשפ"א

ניתן להירשם בדרכים הבאות:

באמצעות האימייל, בגן הילדים הקרוב לביתכם, או במשרדינו ברחוב בר כוכבא 3 פ"ת

קבלת הורים במשרדינו בימים:
א' ב' ד' ה' 15:00 – 8:00
ביום ג' 18:30 – 8:00

לקבלת שירות טלפוני בנושא רישום:
א' ג' ה' 8:30 עד 12:00
ב' ד' 12:00 עד 15:00

03-9315031

מסמכי החובה הנדרשים לרישום:

1. למלא טופס רישום – להורדת טופס רישום לחצו כאן

2. לצרף צילום ת.ז. של שני ההורים + ספח פרטי הילדים

3. למלא טופס הרשאה לחיוב – להורדת טופס חיוב לחצו כאן

4. להעביר את המסמכים עד לתאריך 16.2.20

באימייל או במשרדי הרשת:

 

שימו לב, הרישום מותנה בחתימה על נוהל רישום ותקנון לגני הילדים המופיע בטופס הרישום.