12 משאיות אשפה פונו מביתו של אגרן ברחוב קיש

המבצע נוהל ע"י אגף הפיקוח בשיתוף אגף התברואה ובסיוע המשטרה ואגף הביטחון שפעלו לאכיפת הצו לפינוי.