תופעה של גניבת רכבים בפתח תקווה

ראש העיר הנחה על קידום תכנית אבטחה מקיפה ומשמעותית שתאפשר פריסת מחסומי אבטחה עירוניים ביציאות מהעיר בשעות הלילה בכדי להתמודד עם תופעת גניבת הרכבים