שימו לב: מומלץ לשלוח לוגו של בית הכנסת, כמו כן תמונות וסרטונים יש לשלוח 
לכתובת: synagogue@petachtikva.co.il

Ynhockey. תחרות ויקיפדיה אוהבת אתרי מורשת. מתוך: פיקיוויקי.
צילום: Ynhockey. תחרות ויקיפדיה אוהבת אתרי מורשת. מתוך: פיקיוויקי.