התלמידות מפ”ת הפשילו שרוולים והתגייסו להצלת ענף החקלאות

עם פרוץ מלחמת חרבות ברזל, נשארו חקלאים רבים ללא ידיהן העובדות של הפועלים שלהם. מצב הגורם להפסדים גדולים לחקלאים ופגיעה בתוצרת של פירות כחול-לבן. תלמידות אולפנית אמית ישורון פתח תקווה, החליטו לתת כתף ולסייע לענף החקלאות שנמצא במשבר.

חמ”ל מתנדבים – עיריית פתח תקווה מקדמת כיתת פטרול וכוננות

בנוסף לכלל הכוחות הפועלים בעיר, לרבות שיטור עירוני, סיירים רכובים, פיקוח, משמר השכונה הפועל בשכונות השונות ועוד, מקים אגף הביטחון, הפיקוח והחירום במיוחד לעת הזו – חמ”ל מתנדבים המיועד לביצוע סיורים ופטרולים בשכונות השונות.