ממצאי דו”ח המומחים קובעים: מפעלים באזור התעשייה סגולה פלטו חומרים מסרטנים

במסגרת מכלול הפעולות שיזמה העירייה והעומד בראשה רמי גרינברג כנגד מפגעי האוויר בשכונת אם המושבות – בוצע בחודשים האחרונים ניטור אוויר באזור התעשייה סגולה אשר הראה חריגות באיכות האוויר. המומחים שכתבו את דו”ח הניטור קובעים כי מפעלים באזור התעשייה סגולה פולטים חומרים מסרטנים וכן אינם מקיימים את הוראות היתרי הרעלים והוראות הרישיון שלהם כנדרש