נחנך מרכז לפיתוח סגלי הוראה חדש בפתח תקווה

בטקס שנערך נחנך המשכן החדש אשר נקרא על שם מנהלת מחוז המרכז במשרד בחינוך בשנים 1987- 1994 הגב’ דליה מעוז, מי שהייתה תושבת העיר, מורה ואף מנהלת ביה”ס הס ופעלה רבות כדי לקדם חדשנות פדגוגית