ועדת יקירי העיר פ”ת: אלו השמות המומלצים לקבלת אות יקיר העיר 2023

ועדת יקירי העיר גיבשה את המלצותיה למקבלי אות יקיר העיר לשנת 2023 והיא תגיש למועצת העיר את השמות המומלצים לקבל את אות יקיר העיר לשנת 2023. הועדה בחרה 26 יקירי ויקירות עיר לשנת 2023, וזאת מתוך עשרות בקשות איכותיות שהוגשו לוועדה.