‘בשמיעת האוזן’ – כלים ליצירת תקשורת יעילה // יצחק יונה

“הוא כל הזמן מתווכח איתי, הוא מבקש דברים, אני מנסה להציב לו גבולות אבל הוא מפרש את זה כאילו שאנחנו נגדו!” • אכן, גבולות זה חשוב, אז איך נציב אותם באופן שילדינו יחוו את זה כמשענת ולא כמחסום, כביטוי אהבה ולא כערלות לב? •מהי ‘הקשבה פעילה’ ולמה היא כ”כ חשובה?