מנכ”ל החברה לפיתוח פתח תקווה, מסיים את תפקידו לאחר 3 וחצי שנים

החברה לפיתוח פתח תקווה הינה הזרוע הביצועית והיזמית של עיריית פתח תקווה למטרות ייזום, תכנון, ניהול וביצוע פרויקטים עירוניים, הנדסיים וכלכליים. החברה מנהלת פעילות בתחומי הבינוי, התשתיות, הפיתוח, התפעול, האנרגיה, המסחר והנדל”ן בהיקפים של מאות מיליוני שקלים בשנה.