מתחם שבט דן בעמישב לקראת התחדשות

התכנית משתרעת על שטח של כ-17.7 דונם, בין הרחובות טבריה, צפת, שבט גד ושבט דן. התכנית מחולקת לשני מתחמים, בראשון מוצע פינוי של כ-45 יח”ד ובנייה של 172 יח”ד חדשות בשני מגדלי מגורים בגובה של עד 25 קומות, והמתחם השני, כולל בניית 48 יח”ד חדשות במבנה בגובה 14 קומות.