ראש העיר פ”ת, רמי גרינברג לראשי הרשויות: “חבקו את בני העדה האתיופית ואפשרו להם למחות”

ראש עיריית פתח תקוה בקריאה לראשי הרשויות בישראל: “חבקו את בני העדה האתיופית ואפשרו להם למחות לצד הסדרת המחאות ועזרה במתן מקום מסודר ומעטפת כדי שמחאות אלו יהיו לגיטימיות, על פי החוק וללא הפרעה משמעותית לאורח החיים התקין”