האם בקרוב נשלם פחות ארנונה בפתח תקווה?

משרד הפנים אפשר בשנים האחרונות לרשויות להפחית את הארנונה ואכן רשויות רבות אימצו את הרעיון ופעלו להפחתת הארנונה בכדי להפחית את נטל התשלומים הכבד מעל התושבים שלהם. ומה קורה עם תשלומי הארנונה בפתח תקווה?