אושרה התוכנית לשימור אתרים היסטוריים בפתח תקווה

ועדת שימור אתרים אישרה היום (ה’) את תוכנית השימור למבנים ההיסטוריים בפתח תקווה. התכנית מסדירה את האתרים והמבנים לשימור, קובעת רמות שימור ורמות רגישות לכל אתר, קובעת הנחיות בינוי ועיצוב ומקבעת הליכי אישור סדורים.