צבעים של תקווה: תערוכת אומנות מיוחדת שנוצרה על ידי מטופלים והצוות במרכז שניידר בפ”ת

בזמן שנערך מרכז שניידר לרפואת ילדים מקבוצת כללית לקליטת השבים מעזה, בחר המרכז החינוכי בבית החולים להמשיך בעשייה וביצירה ולצבוע את שניידר בצבעים של תקווה כדי לחזק ולהרים את החוסן של המטופלים והצוות.