הושקה התוכנית ‘קהילה מטיבה’ בפתח תקווה

השבוע הושקה התוכנית “קהילה מיטיבה” בפ”ת, תוכנית משותפת לשירות לעבודה קהילתית במשרד הרווחה, הג’וינט, קרנות הביטוח הלאומי ביחד עם קרנות פילנטרופיות שונות (רש”י, שח”ף, יד הנדיב ועוד) וארגוני חברה אזרחית.