תיעוד: מאות השתתפו בעצרת למען השבת מול ‘קשת טעמים’ בסגולה

ביום שישי נערכה עצרת ‘זעקת השבת’ מול חנות ‘קשת טעמים’ בסגולה לממכר נבלות, טרפות שקצים ורמשים ופתוחה גם ביום שבת קודש. מאות השתתפו בתפילת מנחה, ולאחר מכן התפזרו לביתם. לפני ההתכנסות פרסם ראש העיר הודעה בה קרה לכל הצדדים להימנע מהפגנות לא בעד ולא נגד. צפו בתיעוד