חושבים קדימה: עיריית פתח תקווה נערכת לשנת 2040

אושרה על ידי הוועדה המקומית תכנית מתאר כוללנית לעיר לשנת 2040: עיריית פתח תקוה אישרה בישיבת הוועדה המקומית את תכנית המתאר הכוללנית של העיר לשנת היעד 2040 , תכנית שתקבע את מגמות התפתחות העיר על כלל מרכיביה עד לשנת 2040.