הכותל המערבי - צילום ישראל קליין

לקט הלכות מעשי לשבת חזון וצום תשעה באב נדחה

הערות והארות מבית רבני "יסודות" – המרכז למשפחה בשיתוף הרבנות פ"ת לקראת שבת חזון וצום תשעה באב נדחה

(הכותל המערבי בירושלים, צילום: ישראל קליין)

ערב שבת
א. רחיצה בערב שבת חזון מותרת (רמ”א תקנא,טז. מ”ב ס”ק צו. חזו”א).
הנוהג לטבול בכל ערב שבת – מותר, בצונן (מ”ב שם ס”ק צה. שעה”צ שם).
ב. מותר להבריק הנעליים לכבוד שבת קודש (אגרות משה או”ח ח”ג,פ).
ג. אפשר ללבוש את כל בגדי השבת (מ”ב שם ס”ק ו).
ד. לימוד תורה בשבת קודש – עד חצות היום לכל הדעות יכול ללמוד כל מה שחפץ. לאחר חצות היום יש שהתירו רק מה שמותר לאבלים ויש שכתבו שאין למנוע שום לימוד תורה לאחר חצות (מ”ב תקנג).

שבת קודש
ה. אכילת בשר בשבת זו מותרת (שו”ע תקנב,י מ”ב שם).
ו. אפשר לשיר זמירות שבת כרגיל (אגרות משה או”ח ח”ד,קיב).
ז. דברים שבצנעא – מחלוקת שו”ע ורמ”א, ובליל טבילה מותר לכל הדעות (שו”ע תקנד,יט. מ”ב שם).
ח. קידוש ושירים לכבוד חתן או עליית בר מצווה מותרים, שכן אבילות בפרהסיא אסורה.
ט. אומרים “אב הרחמים” בשחרית, ואין אומרים “צדקתך” במנחה (רמ”א תקנב,יב ומ”ב ס”ק ט).

משבת קודש לתשעה באב
י. מותר לחזור ולאכול אחרי סעודה שלישית, גם אם לא התנה בפירוש, עד שקיעת החמה 19:29
(שעה”צ תקנג ס”ק ז).
יא. משקיעת החמה (19:29) – רחיצה, אכילה ושתיה אסורים, אך יושבים כרגיל ולא חולצים נעליים.
יב. מאחרין תפילת ערבית ובאים לבית הכנסת בנעלי תשעה באב ולא בבגדי שבת.
יג. אומרים “ואתה קדוש” בלא “ויהי נועם” ואין אומרים “ויתן לך” (שו”ע תקנט,ב וברמ”א)
יד. הבדלה – אומרים בתפילה “אתה חוננתנו”. אם שכח אינו חוזר כיוון שיעשה הבדלה במוצאי הצום, אך יש להזהר לומר “המבדיל בין קודש לחול” וכן לנשים שלא התפללו.
טו. השליח ציבור מברך “בורא מאורי האש” קודם שקורא איכה, ואם לא ברך או לא שמע מהש”צ יכול לברך כל הלילה. אין מברכים על הבשמים.
טז. הזקוק לאכול בתשעה באב יבדיל קודם שיאכל ויתחיל מברכת הגפן. עדיף שיבדיל על “חמר מדינה” – דהיינו קולה וכיוצ”ב. אם אין לו עדיף מיץ ענבים ולא יין.
יז. קטנים שהגיעו לחינוך יבדילו כנ”ל לפני אכילתם.

תשעה באב
יח. בעלי ברית (הסנדק, המוהל ואבי הבן) מותרים לאכול אחרי המילה לאחר מנחה גדולה ויבדילו כנ”ל קודם אכילה.
יט. חולים ומעוברות מקילים להם בצום נדחה ויעשו שאלת חכם (ביאור הלכה סי’ תקנט).
כ. רחיצת כלי השבת אסורה בתשעה באב, וכן כלים לצורך הקטנים מותר לרחצם רק לאחר חצות.
כא. הבדלה במוצאי הצום – אפשר להבדיל על היין ולשתותו. מתחיל מברכת הגפן ואין מברכים על האש ולא על הבשמים (סי’ תקנו).
כב. תספורת, כיבוס ורחיצה מותרים השנה במוצאי הצום, אכילת בשר ושתיית יין מבוקר המחרת (סי’ תקנח).

0 0 votes
דרגו עכשיו את הכתבה
Subscribe
Notify of

0 תגובות
Inline Feedbacks
View all comments

לשיתוף הכתבה

הרשמו עכשיו לרשימת התפוצה שלנו וקבלו מאיתנו עדכונים ופרסומים

אולי יעניין אותך גם

0
Would love your thoughts, please comment.x