fbpx

מבקר המדינה: 14 חברי וועדות בעיריית פ"ת לא מילאו שאלון ניגוד עניינים 

משרד מבקר המדינה העיר ליועצים המשפטיים של הוועדות המקומיות כי ביצוע הבדיקה לגבי קיומו של ניגוד עניינים היא תנאי לכהונה במוסד התכנון. לפיכך היה עליהם למנוע מחברי מוסד התכנון שלא מסרו להם את המידע הדרוש בעניין להשתתף בישיבות מוסד התכנון.

14 מתוך 27 חברי וועדות בעיריית פתח תקווה נמנעו מלשתף פעולה בבדיקה של משרד המבקר שאמור למנוע ניגוד עניינים בין בעלי התפקידים בעירייה.

בפתח תקווה נמצאו גם חברים בוועדות המשנה או ממלאי מקום של חברים שלא מילאו את השאלון.

מאחר שבוועדת המשנה מתקבלות בדרך כלל מרבית החלטות התכנון והרישוי, בדק משרד מבקר המדינה אם חברי ועדות המשנה שלא מילאו את השאלון השתתפו בישיבות של הוועדות.

בפתח תקווה השתתפו בישיבות 11 חברים וממלאי מקום שלא מילאו את השאלון (מ-15 חברי ועדה בסך הכול).

משרד מבקר המדינה העיר ליועצים המשפטיים של הוועדות המקומיות כי ביצוע הבדיקה לגבי קיומו של ניגוד עניינים היא תנאי לכהונה במוסד התכנון. לפיכך היה עליהם למנוע מחברי מוסד התכנון שלא מסרו להם את המידע הדרוש בעניין להשתתף בישיבות מוסד התכנון.

בתשובתה למשרד מבקר המדינה מיולי 2016 ציינה היועצת המשפטית של עיריית פתח תקווה כי בינואר 2016 שלחה מכתב לכל חבר מועצה אשר לא מילא את השאלון, ובו הודיעה לו כי אם בתוך שבוע לא ימלא שאלון ויחתום עליו, הוא לא יוכל לכהן כחבר בוועדה המקומית. לדבריה של היועצת המשפטית, לאחר קבלת המכתב מילאו רוב חברי המועצה את השאלון, ומכל מקום, ממועד משלוח המכתב היא לא התירה לחבר מועצה שלא מילא שאלון וחתם עליו להשתתף בישיבות הוועדה המקומית וועדת המשנה.

משרד מבקר המדינה מעיר ליועצים המשפטיים של הוועדות המקומיות כי חברי הוועדה המקומית שותפים בתוקף תפקידם להחלטות שעשויות להיות להן השפעות כלכליות ניכרות על עניינים הנוגעים להם אישית או למקורבים אליהם. לפיכך על היועצים המשפטיים להקפיד לבצע את בדיקת ניגוד העניינים לגבי כל חברי הוועדה, כנדרש בחוק, לקבוע הסדרי ניגוד עניינים במידת הצורך ולמנוע ממי שלא מדווח כנדרש מלכהן כחבר במוסד תכנון או להשתתף בישיבותיו.

משרד מבקר המדינה מעיר לחברי הוועדות המקומיות כי חוק התכנון והבנייה הטיל עליהם את החובה למסור ליועץ המשפטי של הוועדה המקומית את המידע הדרוש לבדיקת קיומו של ניגוד עניינים לפני תחילת כהונתם; זאת ועוד, כנבחרי הציבור עליהם לשמש דוגמה להתנהגות אזרחית נאותה. לפיכך היה עליהם למסור את המידע האמור ביוזמתם, וכל שכן לאחר שהיועצים המשפטיים דרשו מהם לעשות זאת.

אולי יעניין אותך גם

שתף את הכתבה

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter

עקבו אחרינו ברשתות החברתיות

הרשמו חינם לערוץ הוואטספ והטלגרם שלנו

הרשמו עכשיו לרשימת התפוצה שלנו וקבלו מאיתנו עדכונים ופרסומים