(בניין עיריית פ”ת, צילום: עיריית פתח תקווה)

תקציב עיריית פתח תקווה לשנת 2023 – כל הפרטים

ראש העיר רמי גרינברג: "הגידול המשמעותי בתקציב העירייה מוכיח את הפעילות הענפה שהשקענו באזורי העסקים כדי למשוך חברות גדולות להשתקע בעיר מבלי להיכנס לכיסו של התושב. כל זאת איפשר הרחבה משמעותית בהיקף השירותים לתושבים, ושימת דגש על חינוך, ניקיון, ביטחון והמשך פיתוח העיר"

בימים הקרובים יפורסם תקציב העירייה לשנת 2023 אשר יעמוד על 2,370,837,000 ₪, ויציג גידול של 298 מיליון ₪ מהתקציב אשתקד, שהם למעשה גידול של 14%. זאת לאור ההתפתחות הענפה של אזורי העסקים וההייטק בעיר הצומחים ומאפשרים גידול משמעותי בהכנסות והפניית משאבים לתושבים ולצרכי העיר. הגידול בהכנסות הרשות מאפיינות את המדיניות הכלכלית הנבונה בה נקטה הרשות בשנים האחרונות, ובשל כך הוחלט שלא להעלות את הארנונה ב-1.37% כפי שהמדינה ביקשה לעשות. בנוסף, תוחזר לתושבים ארנונת יתר שנגבתה בקדנציות קודמות בסך כ-15 מיליון ₪.

בנוסף, במהלך החודשים האחרונים, בהנחיית ראש העיר רמי גרינברג,  הנהלת תאגיד המים מיתב בחנה מספר חלופות המאפשרות שימושים שונים בכספי הדיבידנד שנצברו בשנה החולפת ולאחר בחינת מכלול האפשרויות, בהתאם להוראות החוק, הוחלט שהתאגיד יחזיר את הרווחים לציבור (בכפוף לאישור רשות המים שצפוי להתקבל בהמשך).

יצוין כי ההוזלה בארנונה כמו גם הפעולות שצוינו לעיל התאפשרו על אף ולמרות ההתייקרויות במשק שבגינן גם העירייה משלמת הרבה יותר לספקים שלה, העלאת המדד, קיצוצי תקציב של משרדי הממשלה השונים כפי שקרה בכל רחבי הארץ והגדלת הסיוע בהנחות בארנונה לתושבי העיר לסכום של 231 מיליון ₪ וזאת לאור הרחבת הזכאויות השונות, הנחה למפקדי/ות במילואים בשיעור של 25% ועוד.

בנוסף לתקציב השוטף גם השנה העירייה תשקיע מאות מיליוני שקלים עבור תקציב הפיתוח (תב”ר) שיופנו בין היתר, לפיתוח פארק הירקון אשר עתיד להשתרע על פני 10,000 דונם, עבור חידוש כל התשתיות בעיר, הקמת גשרים להולכי רגל, ביצוע שבילי אופניים, פרוייקטים תנועתיים, בניית קריית ספורט, מגרשי דשא סינטטי ומתקני ספורט, פיתוח בריכת החורף ושיקום נחל מזור כאתרים תיירותיים, בניית מוסדות חינוך ותנועות נוער, בניית פארקים וגנים ציבוריים חדשים ברחבי העיר, בניית מעונות יום ומוסדות חינוך, קידום מעונות לסטודנטים, קריה אקדמית ועוד.

ראש העיר רמי גרינברג “בשנים האחרונות תנופת הפיתוח וההתחדשות מורגשת והדבר בא לידי ביטוי ברוב המדדים והמחקרים שפורסמו עד כה, לרבות ע”י “מידרג העיריות” לשנת 2022 אשר מראה כי מבין חמש הרשויות הגדולות עיריית פתח תקוה דורגה במקום השני, כאשר בשנת 2018 היא דורגה אחרונה. בנוסף, המחקר שנערך באוניברסיטת חיפה מראה כי פ”ת במקום הראשון במדד שביעות הרצון מהשירותים העירוניים. נתונים אלו, לצד נתונים רבים נוספים שפורסמו בנושא, מציבים את פתח תקוה בראש רשימת הערים המובילות בישראל. גם הגידול המשמעותי בתקציב העירייה מוכיח את הפעילות הענפה שהשקענו באזורי העסקים כדי למשוך חברות גדולות להשתקע בעיר ובכך גם להגדיל את המשאבים לתושב. יצוין כי בשנים האחרונות מדינת ישראל מתמודדת עם אתגרים משמעותיים, לרבות אתגרי הקורונה ורמת האינפלציה וההתייקרות במשק. למרות האתגרים הלאומיים והעובדה כי גל ההתייקרויות משפיע גם על הוצאות הרשות, לאור ההתנהלות הכלכלית הנבונה – בה נקטנו בשנים האחרונות, הצלחנו להגדיל את הכנסות הרשות ולהרחיב באופן משמעותי גם את היקף השירותים לתושבים והפרויקטים בתחום הפיתוח ברחבי העיר. במקביל, לא נכנסנו “לכיסו” של התושב ואף הפחתנו את הארנונה בשיעור שהמדינה ביקשה להעלות, אנו נחזיר מאות שקלים לחשבונות הארנונה בגלל פערים חישוביים שנוצרו בקדנציות קודמות ונחזיר את הרווחים שנצברו בתאגיד המים מיתב בשנה החולפת וכן נאמץ יוזמות להנחות בארנונה – לרבות ההנחה למפקדי מילואים בהיקף של 25%. נמשיך לנהוג במדיניות כלכלית אחראית ונקדם את העיר בכל פרמטר שיידרש.”

חינוך

סך תקציב החינוך לשנת 2023 יעמוד על כ-890 מיליון ₪ ויציג עלייה של כ-10% מהתקציב אשתקד, ולא כולל תקציבי פיתוח נוספים בסך 150 מיליון ₪ לטובת בינוי ושדרוג מוסדות חינוך.

תקציב המעטפת למוסדות חינוך, כמו הסעות לחנ”מ ולתלמידי היסודי, ניקיון, ציוד לבתי הספר ותכניות חינוכיות יעלה בכ-10 מיליון ₪ ויעמד על 128,460 מיליון ₪.  התקציב לחינוך העל יסודי, הכולל בין היתר, טיפוח יוזמות פדגוגיות, פרוייקטים להצטיינות, מלגות, שעות תיגבור ועוד, יעמוד על למעלה מ-206 מיליון ₪ בסה”כ ויציג גידול של 16% בתקציב לעומת שנה שעברה. בנוסף תקציב חטיבות הביניים יעמוד על כ-32 מיליון ₪ ויציג גידול של 13% . התקציב לחינוך יסודי, הכולל בין היתר מלווים וסייעות, טיפוח ילדים בעלי צרכים מיוחדים, פרויקטים מיוחדים, הסעות חנ”מ, אחיות רפואיות, מסלולים בבתי ספר ייחודיים (אנתרופוסופי, מונטוסורי ועוד), צהרוני ניצנים, שעות תגבור ותל”ן יעמוד על 218 מיליון ₪, גידול של כ-.10% מהתקציב אשתקד.  התקציב לחינוך הקדם יסודי (גני ילדים), הכולל יוזמות חינוכיות בגני החנ”מ, תל”ן, טיפוח פדגוגי – יעמוד  השנה על כ-213 מיליון ₪ (לא כולל הקדמת תשלומים בסך 7 מיליון ₪ לטובת הזנת גני ילדים), תקציב האגף לגיל הרך יעמוד על כ-3 מיליון ₪ שיוקדשו להפעלת מעונות (באמצעות מקפת), בניית מעונות, הדרכות ועוד. תקציב החינוך כולל את תקציב התמיכות בבסיס התקציב שיעמוד גם השנה על 24.3 מיליון ₪. תקציב השירות הפסיכולוגי החינוכי יעמוד השנה על כ-20 מיליון ₪, תקציב חינוך מבוגרים שכולל את פעילות הקתדרה, פעולות תרבות וידיעת הארץ, הכנה לבגרויות ועוד – יעמוד על 5.4 מיליון ₪ ויראה גידול של 28%. עוד בתקציב החינוך 128.5 מיליון ₪ שיוקדשו להסעות לזכאים, תכניות העצמה, פעולות למניעת התנהגויות סיכון, קידום נוער עולה, רווחה חינוכית, בי”ס מנגן ועוד. תקציב השמירה במוסדות החינוך יעמוד על 27.3 מיליון ₪ ויציג גידול של 27%.

בנוסף לתקציב החינוך, במסגרת הידוק הרצף החינוכי גדל גם תקציב החינוך הבלתי פורמלי.

אגף חברה ונוער ירחיב את פעילות האגף למען הנוער ותקציבו יעמוד על כ-17.6 מיליון ₪. התקציב כולל פעילויות נוער (שתקציבן עומד על 2 מיליון ₪ גידול של 36%), תמיכות לתנועות נוער שהכפילו את עצמם (ותקציבן עומד על 2 מיליון ₪ לאחר שנים שתקציבן עמד על מיליון ₪ בלבד), פרויקט מרכז הצעירים – החממה, קיום קייטנות מדע, מרכז הכנה לצה”ל, פעילות ‘עיר ללא אלימות’, עידוד גרעין הנח”ל הפועל בעיר, מלגות לצעירים ועוד.

תקציב המתנ”סים בעיר עומד על 18.6 מיליון ₪ ויציג עלייה של 34%. התקציב כולל תפעול שוטף, פעילויות והקמת מתנ”סים בכל שכונות העיר. סך הכל קיימים היום למעלה מ- 30 מתנ”סים, כאשר ישנם מתנסים חדשים בשכונות בהן לא היה בעבר מתנ”ס, למשל: בשכונת קרול, שכונת פסגת הדר, שכונת בילינסון  ועוד . כל המתנ”סים פועלים למען רווחת הציבור במטרה להקל עליו בקבלת שירותי חברה, תרבות, ספורט ופנאי וקיום חוגים ואירועים.

מינהל שפ”ע, ניקיון העיר וטיפוח חזות העיר

תקציב מינהל שפ”ע (שיפור פני העיר) יעמוד בשנת 2023 על כ-249  מיליון ₪ ויציג עלייה של למעלה מ-10% מהתקציב אשתקד.

תקציב מנהל שפ”ע כולל פעולות של ניקיון העיר, הדברה וטיפול בטרמיטים, פיקוח, שילוט וקידום עסקים, איכות סביבה, קידום האגף לרווחת בעלי החיים, מיחזור ועוד. עיקר הגידול בתקציב המינהל נרשם בסעיף שרותי ניקיון אשר יעמוד השנה על 201.5 מיליון ₪ ויציג גידול של 10%. גם בשנת 2023 העירייה תאפשר החלפת אשפתונים תקולים ללא עלות, ותקציב האשפתונים יעלה ב-30%.  תקציב ניקיון הרחובות עלה ל-70 מיליון ₪ והציג גידול של 10%, פיקוח תברואי (מזון ועסקים) יעמוד על 11.7 מיליון ₪, תקציב המיחזור הוכפל, תקציב האגף לרווחת בעלי חיים (השירות הווטרינרי) יעלה ל-6.5 מיליון ₪ ותקציב גן החי יעלה ל-3.2 מיליון ₪.

תקציב איכות הסביבה כולל את תחנות הניטור, טיפוח ושיקום בריכת החורף ושיקום נחל מזור כאתרים תיירותיים, פינוי ומיחזור הפח הכתום ועוד עומד על עשרות מיליוני ₪ ועוד.

תקציב גנים ונוף יעמוד על עשרות מיליוני שקלים לרבות תקציב הפיתוח. תקציב זה כולל אחזקת הפארק הגדול (פארק אוחיון), פרוייקטים של גינון, אחזקת גנים ומגרשי משחקים, השקיה ועוד. לא כולל תקציבי פיתוח נוספים בגובה עשרות מיליוני ₪ לקידום ושידרוג פארקים וגינות בכל רחבי העיר.

פיתוח עיר, תשתיות ופרויקטים

תקציב תכנון ופיתוח העיר יעמוד השנה על מאות מיליוני ₪ בהתאם לתכנית חזון העיר לשנת 2030, ויתווסף לעשרות מיליוני שקלים נוספים שהושקעו בפרויקטים חדשים במסגרת תקציב הפיתוח – בין היתר תכנית אב כוללת לעיר- שמתכננת את העיר דור קדימה, תכנית אב לתחבורה, תכנית להתחדשות בניינית, תכנית לדיור מוזל לצעירים ובכלל, תכניות פיתוח וקידום חדשות לשלושת אזורי העסקים והייטק, תכנון ההתחדשות העירונית בשכונות יוספטל, עמישב, תקומה, ורבר, אחדות וכן מרכז העיר, תכנית לפיתוח הירקון – הקמת פארק הירקון וביצוע שבילי ירקון המקשרים בין הפארק לאזורי המגורים, קידום מטרו ורכבת קלה, נת”צים, קידום התחנה המרכזית החדשה, גשרים להולכי רגל בגיסין, הרב מלכה, רבין ועוד.

תקציב תכנון עיר (שלראשונה התבצעו בעיר תכניות אב לתכנון עתידי של העיר) יעמוד על 35.7 מיליון ₪  ויראה גידול בגובה 11%. תקציב הפיקוח על הבנייה יעמוד על 15.5 מיליון ₪ ויראה גידול של 14%.תקציב עבודות ניקוז ותיעול עומד מיליוני שקלים בשוטף ותב”רים, תקציב העבודות הפיתוח של תאגיד מיתב בשווי עשרות מיליוני שקלים לשדרוג תשתיות המים והביוב.

תקציב הבטיחות בדרכים הכולל תכנון צמתים וכבישים, אחזקת רמזורים, פעולות בטיחות בדרכים ועוד – יעמוד על 10.800 מיליון ₪ בנוסף לתב”רים בגובה עשרות מיליוני שקלים.  סעיף תאורת הרחוב יעמוד על כ-13 מיליון ₪ ועוד מיליונים דרך תב”רים, ויאפשר את המשך שדרוג תאורת הרחוב והחלפת התאורה לתאורת  LED שהיא חסכונית ויעילה, וכן תוספת תאורה ברחבי העיר. תקציב דרכים ומדרכות יעמוד על עשרות מיליוני מתקציב הפיתוח ויאפשר להעמיק את עבודות אחזקת הכבישים, שדרוג והרחבת מדרכות, טיפול במפגעים ועוד.

תקציב תרבות, נוער וספורט יעמוד על כ- 136 מיליון ₪ ויראה גידול של כ-10%, לא כולל 7.5 מיליון ₪ מקדמות שכבר הועברו לטובת פעילויות שונות לרווחת התושבים והתושבות בכל גיל ובכל רחבי העיר, ולא כולל תקציב מקפ”ת העומד על עשרות מיליונים נוספים המוקדשים לפעילויות קהילתיות ורווחתם החברתית של התושבים

תקציב מוקדי התרבות יעמוד השנה על כ-28.5 מיליון ₪ ויראה גידול של כ-3.5 מיליון ₪. בשנים האחרונות עוברת פתח תקוה מהפכה של ממש בתחום התרבות בעיר וזאת במטרה להנגיש תרבות ופעילויות פנאי בכל רחבי העיר. בעיר נפתח תיאטרון פרינג’, נפתחו מרכזי תרבות, שלוחה בהיכל התרבות של בית ספר למוסיקה רימון, מתחם “אמסטרדם 11” מתחם חברתי לאמנים ויוצרים ועוד. תקציב זה כולל בין היתר גם את פעילות קריית המוזיאונים, שימור אתרים, הקמת מוזיאון שיציג את יצירותיו של האמן הידוע יוסל ברגנר בבית פיק”א, פעולות הנצחה ומורשת ופעילויות התרבות במרכז לחקר השואה למען שורדי השואה והדור השני/שלישי ופעילות גלריית הציפור הכחולה.

תקציב אגף האירועים יעמוד על 11.5 מיליון ₪ ויכלול אירועי ענק כדוגמת עדלאידע, יום העצמאות, פסטיבל מוסיקה, פסטיבל יין, פסטיבל בירה, אירוע שבועות,  פסטיבל במרכז העיר ואירועים נוספים שיתקיימו לרווחת הקהל הרחב, במספר מוקדים ולאורך כל השנה.

בעיר 12 ספריות העומדות לרשות הציבור הרחב, תקציב הספריות עומד על כ-10 מיליון ₪, לטובת ספרים חדשים לכל גיל ובמספר שפות, ואירועי תרבות ייחודיים.

תקציב אגף הספורט יעמוד השנה על 33 מיליון ₪ . התקציב יכלול אחזקת מתקני הספורט וניהול אולמות הספורט, אירועי ספורט, מפעלי ספורט בבתי הספר, השתתפות בהפעלת האצטדיון ומגרשי האימונים, תמיכות לעמותות ספורט (יעמוד על 10.5 מיליון ₪ ויציג גידול משמעותי מהשנים האחרונות ), מלגות לספורטאים מצטיינים  (שיעמוד על 200 אלף ₪) ועוד.

בנוסף מוקמת קריית הספורט, מגרשי טניס חדשים, אולמות ספורט, מגרשי דשא סינטטי ברחבי העיר ומגרש כדורגל תקני נוסף באצטדיון, סקייטפארק, לצד אירועי ספורט גדולים כדוגמת מרוץ הלילה ומרוץ האופניים.

תקציב השמירה והביטחון הכולל אבטחת מוסדות חינוך יעמוד על כ-57 מיליון ₪

תקציב שמירה וביטחון יעמוד על 30.1 מיליון ויציג השנה עלייה של 21%. תקציב זה כולל שמירה ביטחונית שכמעט הוכפלה ועומדת על למעלה מ-11 מיליון. במסגרת פעילות הרשות העירייה מממנת באופן מלא סיירות בטחון נוספות כדי לתת מעטפת ביטחון מיטבית לתושבים, ביניהן, סיירת האופנועים, סיירת למניעת שפיכת פסולת בשטחים בפתוחים, וסיירת לילה, והמשל”ט – מרכז השליטה העירוני שפועל בנוסף למוקד העירוני ונותן שירות בנושא אבטחה 24/7. פעילות מרכז השליטה העירוני כוללת צפייה במצלמות הפרוסות ברחבי העיר ומתן מענה מידי לאירועי פשיעה וונדליזם ברחבי העיר, תוך תפעול אירועים בשיתוף משטרת פ”ת. בנוסף, כולל התקציב תיפעול יחידות הסע”ר, היערכות שוטפת למצבי קיצון ומוכנות בחירום, אחזקת מקלטים ציבוריים, התקנת מיגוניות בגני ילדים ובמרחבים ציבוריים ועוד.

תקציב בריאות ורווחה

תקציב הרווחה והסיוע לאוכלוסיות השונות הזקוקות לעזרה ותמיכה יעמוד השנה על 280 מיליון ₪. התקציב כולל שירותי שיקום, שירותים קהילתיים, סיוע לנוער ולצעירים, שירותים לילדים ונוער – ילדים בסיכון, מועדוניות, מעונות חסות, משפחות אומנה, בתים חמים, נוער בסיכון, טיפול בדרי רחוב, התמכרויות, סיוע לנשים מוכות ומשפחות במצוקה, שירותים לזקן (כולל ארוחות חמות, מסגרות יומיות, נופשונים ועוד), סיוע לשורדי שואה, תעסוקה ומרכזי יום לקשיש, שירותי שיקום, עבודה קהילתית, שירותים לעולים, שירותים למש”ה קהילתי (מוגבלות שכלית התפתחותית) הפעלת מעונות יום, הסעות ועוד.

תקציב הבריאות עומד על 9.2 מיליון ₪ לטובת הפעילות השוטפת ואחזקת כ”א מקצועי של טיפות החלב. בשונה מערים אחרות בהן השירות ותפעול טיפות החלב מתבצע דרך קופות החולים, בפ”ת הן מופעלות בשיתוף משרד הבריאות והעירייה, זאת בנוסף להשקעה בבניית מבנים לטיפות החלב בשכונות השונות בעיר, בקלינאיות תקשורת ובמרפאת השיניים העירונית – הייחודית לעיר פתח תקוה.

במסגרת מדיניות העירייה לעידוד עלייה, השנה התקציב לקליטת עלייה יעמוד על כ-10 מיליון ₪. התקציב כולל הפעלת אולפנים ללימוד עברית, מוקד קליטה עבור בני הקהילה האתיופית, סיוע בשכר דירה, תכניות לשילוב בקהילה, הכשרות מקצועיות ועוד.

הרחבת השירות לתושב

המוקד העירוני הפועל  24/7 יתוגבר ויורחב, וסך תקציבו עומד השנה על 10.3 מיליון ₪. כמו כן, תקציב העירייה משקף הרחבת שירותים בעשרות מיליוני שקלים אשר יושקעו במינהלות השונות המספקות מגוון שירותים לתושב: מינהלת הגמלאים – המרכזת פעילות ענפה לטובת גמלאי וגמלאיות העיר, מנהלת העסקים וההייטק, היחידה לתרבות הדיור בעיריית פתח תקוה, אשר מציעה מגוון שירותים לליווי תחזוקה ושיפוץ הבניינים הפרטיים, אגף שכונות הפועל בכל שכונות העיר לרווחת התושבים ועוד.

תקציב המיחשוב עלה ל-29 מיליון ₪, עלייה של  לקידום עיר חכמה, דיגיטציה, אבטחת מידע, שיפור איכות השירות ועוד.

התקציב לשירותי דת הכוללים טיפול בנושא נישואין, כשרות, עירובין ומקוואות, עומד על כ-12 מיליון ₪ ועוד מיליונים במסגרת תקציבי הפיתוח לבניית בתי כנסת, מקוואות ועוד.

הרשמו עכשיו לרשימת התפוצה שלנו וקבלו מאיתנו עדכונים ופרסומים

רוצים להישאר מעודכנים?
עקבו אחרינו

לשיתוף הכתבה

אולי יעניין אותך גם