(בניין עיריית פ”ת, צילום: עיריית פתח תקווה)

תקציב 2021 של עיריית פ”ת: יותר לחינוך, יותר לחזות העיר והמשך הרחבת ההשקעות בתושבים

התקציב השוטף של העירייה לשנת 2021 יעמוד על 1,992,089,000 ₪ (כ- 2 מיליארד ₪ ועוד כ- 350 מיליון ש"ח מתקציב הפיתוח) ויציג יותר השקעה בחינוך, בחזות העיר, בהמשך הסיוע לתושבים, בכל הפרמטרים, גם בעקבות משבר הקורונה משבר הקורונה. במקביל נמשך תהליך ההתייעלות הכולל צמצום עלויות כוח אדם ושכר, מה שיבטיח חיסכון של עשרות מיליוני שקלים בשנה שיועברו לטובת המשך פיתוח העיר והעמקת השירותים לתושבי

בימים הקרובים יפורסם תקציב העירייה לשנת 2021 אשר יעמוד על 1,992,089,000 ש”ח  (כ- 2 מיליארד ₪ תקציב שוטף ועוד כ- 350 מיליון ש”ח מתקציב הפיתוח). כזכור, על אף משבר הקורונה ואי היכולת של הרשות לצפות אותו בבניית התקציב לשנת 2020, עיריית פתח תקווה מסיימת את השנה החולפת באופן מאוזן ואף עם יתרות בחלק מהפרמטרים.

מדובר בהישג תקדמי אשר מעיד על התנהלות כלכלית מצויינת. כך, בעוד רשויות רבות נאלצו לקחת הלוואות איזון גדולות מהבנקים, עיריית פתח תקוה נדרשת לתוספת של פרומיל תקציב מקרן הנכסים שבה נמצאים כספים של העירייה. לצד זאת, כאמור, העירייה מסיימת את שנת 2020 עם יתרות בחלק מהפרמטרים, מה שאיפשר להתחיל את התשלומים לשנת 2021 עוד במהלך השנה החולפת. יודגש כי ספר התקציב לשנת 2021 לא כולל בתוכו את השקעות העירייה בתכנית פיתוח העיר הכוללת למעלה מ-350 מיליון ₪. כלומר, בנוסף לתקציב שעומד על כ-2 מיליארד ₪, העירייה משקיעה למעלה מ-350 מיליון ₪ עבור פיתוח מוסדות חינוך ומעונות יום, הקמת מבני ציבור, פיתוח כבישים ותשתיות וכו’. בנוסף לאמור, מושקעים עשרות מיליוני שקלים באמצעות תאגיד המים מיתב בשדרוג תשתיות הביוב והמים העירוניות בכל רחבי העיר.

ספר התקציב לשנת 2021 מציג גם את היערכות העירייה לקראת הרבעון הראשון לשנת 2021 שבו יורגשו עדיין השלכות הקורונה, תוך היערכות ליציאה מן המשבר בעקבות תחילת מבצע החיסונים. בתוך כך העירייה צופה ירידה של כ-15 מיליון ₪ מסך הכנסות הרשות שנגזרות בין היתר ממתן הטבות בתשלום הארנונה למשקי הבית ולעסקים – וזה בנוסף להנחות שניתנות בכל מקרה על סך כ-121 מיליון ₪ כמידי שנה. בנוסף, הירידה בהכנסות כרוכה בהתחשבות בגביית האגרות השונות לעסקים וכן ירידה משמעותית בהכנסות מתקציבים שמתקבלים ממשרדי הממשלה השונים, הנובעת ממשבר תקציבי ברמה הלאומית.

הירידה המשמעותית בצפי הכנסות העירייה אמורה הייתה להשפיע גם על הוצאות העירייה, אבל זה לא קורה כי ההתנהלות הכספית של העירייה בשנה החולפת איפשרה לה באופן חסר תקדים לא לפגוע בשירות לתושב ואף להעצים אותו לקראת שנת 2021. זאת בשל תהליך ההתייעלות שהעירייה ביצעה במהלך השנתיים האחרונות וגם במקביל, החלה בתשלומים עבור הוצאות עתידיות, בעיקר בתחום החינוך, כבר בסוף שנת 2020.

בנוסף, במסגרת הליך מוסדר שמתקיים בימים אלה מול משרד הפנים, המשרד צפוי לאשר, כפי שעושה כל שנה, את ההכנסות מכספי התיאגוד וכך כל הסעיפים שמוגדרים כמותנים, יעברו לביצוע בפועל.

במסגרת תהליך ההתייעלות שנמשך בשנה החולפת, הייתה ירידה בתקני כוח אדם נוספים המוגדרים “מוניציפאליים” אשר ממומנים ע”י העירייה ובמקביל התקנים הייעודיים שמתוקצבים ע”י משרדי הממשלה – גדלו בכדי לתת מענה יותר טוב לחינוך ולרווחה: 105 תקנים נוספו בחינוך ו-5 תקנים נוספו ברווחה. מדובר בתקני כוח אדם של סייעות נוספות, מלווים, מורים בתיכונים ועובדות סוציאליות.

ספר התקציב מראה גם בשנת 2021 ירידה בעלויות השכר ברוב אגפי העירייה, וביניהם ירידה של 211,000 ₪ בשכר הנהלה, 100,000 בלשכת המבקרת, הפחתה של למעלה מחצי מיליון ₪ מהשכר הכולל של עובדי הלשכה המשפטית, כחצי מיליון ₪ בשכר העובדים באגף הגזברות, 714 אלף ₪ פחות בשכר העובדים באגף משאבי אנוש בעירייה ועוד. מדובר בהמשך מגמת הירידה אשר חסכה בשנתיים האחרונות עשרות מיליוני שקלים. זאת לעומת ההתנהלות הנהוגה ברשויות אחרות בארץ וכן בשונה מהנוהג שהיה קיים בעבר בעיריית פ”ת אשר הציג מידי שנה עלייה בעלויות שכר ותקנים.

תקציב 2021 מצביע על עלייה במספר סעיפים הנוגעים בשירות לתושב. בין היתר תקציב ניקוי הרחובות יעלה בכמיליון ₪ ובשנת 2021 הוא יעמוד על 54,875,000 ₪, תקציב מנהל שיפור פני העיר (שפ”ע) רושם עלייה אף הוא של מיליון ₪ והוא יעמוד על 215 מיליון סה”כ. תקציב הניקיון כולל טיאוט הרחובות, סילוק מפגעים משטחים ציבוריים, ניקיון גנים וסילוק פסולת גינה ועוד.

בנוסף, מדיניות הספקת הפחים השבורים ללא עלות נמשכת, שכן, העירייה מתקצבת מידי שנה עלות זו ב- 650,000 ₪.

סך תקציב שרותי הניקיון יעמוד על 174 מיליון ש”ח, מדובר בעלייה של כ-1.5 מיליון ₪ משנת 2020.

סעיף החינוך יעלה בכ-7 מיליון ₪ ויעמוד בשנת 2021 על סך של 790 מיליון ₪. בתוך הסעיף, יעלה תקציב גני הילדים בכ-3.5 מיליון ₪ ל-203 מיליון סה”כ, 300 אלף ₪ תוספת לגני החינוך המיוחד, תוספת של כ- 5 מיליון ₪ עבור בתי הספר היסודיים ל-190 מיליון ₪ בסה”כ, תוספת של 5.6 מיליון ₪ לבתי הספר העל יסודיים, כאשר סך התקציב עומד על 29 מיליון ₪ לחטיבות הביניים ו-175 מיליון לתיכונים. בנוסף, תקציב 2021 מציג 1.52 מיליון ₪ ללימודים גבוהים, כמו מכללת העיר פ”ת ועוד.

בנוסף, השירות הפסיכולוגי העירוני המפעיל כ-100 פסיכולוגים במערכת החינוך בעיר יתוקצב השנה בכ-19 מיליון ₪. כמו כן, תקציב 2021 כולל תקצוב תקדימי על סך 18.5 מיליון ₪ עבור השקעה בנוער ו- 3.5 מיליון ₪ עבור קבס”ים – קציני ביקור סדיר המבטיחים את הגעת התלמידים למוסדות החינוך.

המתנס”ים יתוקצבו ב-13.5 מיליון ₪, למרות צפי הפגיעה בפעילות השוטפת בעקבות הקורונה וזאת בכדי להסדיר את הפעילות הקהילתית למען התושבים שכל כך משוועים לה. בנוסף, נוספו שלושה מתנס”ים (לעשרות שכבר קיימים):  מתנ”ס חזונית בהדר גנים, מתנ”ס בשכונת עין גנים ומתנ”ס בשכונת לב המושבה (מרכז העיר הוותיק). זאת כאמור בנוסף לעשרות המתנס”ים הפרוסים ברחבי העיר.

תקציב הרווחה לשנת 2021 יעמוד על 243 מיליון, ₪, ויציג עלייה של כ-10 מיליון ₪ מהתקציב לשנת 2020. זאת כתוצאה ממשבר הקורונה אשר הכניס משפחות נוספות למעגל הטיפולי של הרווחה. תקציב זה כולל בין היתר 32.5 מיליון ₪ עבור שרותי שיקום, 3.376 מיליון ₪ עבור שירותים קהילתיים, כ-7 מיליון ₪ עבור סיוע לנוער וצעירים ועוד. התקציב עבור צרכים מיוחדים בקהילה הכולל בין היתר טיפול בדרי רחוב, התמכרויות, נשים מוכות ומשפחות במצוקה עומד על כ-4 מיליון ₪. בנוסף, רווחת הפרט והמשפחה הכולל תחנות לטיפול במשפחה עומד על כ-5 מיליון ₪, פעילויות קהילתיות לטובת הילדים- 3 מיליון, אחזקת ילדים בפנימיות- 29 מיליון ₪.  

שירותים לזקן הכוללים ארוחות חמות, אחזקת מעונות, סיוע לניצולי שואה, מסגרות יומיות ועוד, עומדים על כ-15 מיליון ₪, שירותים למש”ה קהילתי עומד על 81 מיליון ₪.

כמו כן, סבסוד מרפאת השיניים העירונית לתושבים נזקקים, שהינה יוזמה ייחודית שקיימת רק בפ”ת, יעמוד על 2.5 מיליון ₪.

לצד אלו, יעלו מספר סעיפים פרטניים וביניהם, שירות מוקד הארנונה שיגדל פי 3 לכ-1.5 מיליון ₪ כדי ליעל את המענה לתושבים בתחום זה.

תקציב ההדברה יעלה בכחצי מיליון ₪ ויעמוד על 3.6 מיליון ₪, התקציב לתיעול וניקוז יעלה בכמיליון ₪ ויעמוד על 2.5 מיליון ₪ בשוטף ועוד כ 10 מיליון ₪ מתקציב הפיתוח. תקציב הספורט יעמוד על 29 מיליון ₪.

כמו כן, תקציב 2021 מראה על תוספת של 600 אלף ₪ לביטחון כאשר סך תקציב השמירה והביטחון עומד על 23 מיליון ₪. בנוסף, העירייה מממנת באופן מלא סיירות בטחון נוספות כדי לתת מעטפת ביטחון מיטבית לתושבים, ביניהן, סיירת האופנועים, סיירת למניעת שפיכת פסולת בשטחים בפתוחים, ומרכז השליטה העירוני שפועל בנוסף למוקד העירוני ונותן שירות בנושא אבטחה 24/7. פעילות מרכז השליטה העירוני כוללת צפייה במצלמות הפרוסות ברחבי העיר ומתן מענה מידי לאירועי פשיעה וונדליזם ברחבי העיר תוך תפעול אירועים בשיתוף משטרת פ”ת.

בנוגע לטיפות החלב, בשונה מערים אחרות בהן השירות ותפעול טיפות החלב מתבצע דרך קופות החולים, בפ”ת הן מופעלות בשיתוף משרד הבריאות והעירייה. האחיות בטיפות החלב הן עובדות עירייה ומתוקצבות על ידה ב- 5.5 מיליון ₪. זאת בנוסף להשקעה בבניית טיפות החלב בשכונות הדר גנים, כפר אברהם ואחדות. בסה”כ בפ”ת קיימת פריסה של כ- 14 טיפות חלב ברחבי העיר.  

כמו כן מתוקצב אגף גנים ונוף בכ- 36 מיליון ₪ מהתקציב השוטף ועוד כ-10 מיליון ₪ בתוכנית הפיתוח. אגף השכונות שמקדם פעילויות שונות עבור מגוון הקהילות בעיר, יתוקצב השנה ב- 3.5 מיליון ₪, מינהלת העסקים והייטק אשר פועלת לקליטת חברות גדולות באזורי העסקים וההייטק בפ”ת מתוקצבת ב-2 מיליון ₪ בתקציב השוטף ועוד 5 מיליון ₪ במסגרת תכנית הפיתוח. זאת כדי להביא חברות גדולות לעיר, לייצר הכנסות נוספות לעירייה ומקומות עבודה לתושבים. 

תקציב קליטת עלייה – פ”ת כעיר קולטת עלייה מעמידה השנה תקציב של 6 מיליון ₪ רק לטובת פעילות אגף הקליטה.

פ”ת כעיר שמקדמת קיימות ואיכות חיים ירוקה תתקצב את האגף לאיכות הסביבה ב- 5 מיליון ₪ בשוטף ועוד מיליוני שקלים בתקציב הפיתוח, בנוסף לעשרות מיליונים ₪ שהעירייה מתקצבת לטובת מחזור פסולת והפעלת תחנת המעבר העירונית אשר לאחרונה הושלמה בנייתה בעלות כוללת של כ-50 מיליון ₪.

התקציב לשירותי דת הכוללים טיפול בנושא נישואין, כשרות, עירובין ומקוואות עומד על 12 מיליון ₪. וזאת בנוסף למיליוני השקלים שהעירייה מעמידה לטובת תרבות תורנית.

בנוסף, העירייה תתקצב בעשרות מיליונים ₪ נוספים עמותות ציבוריות שנותנות מענה לתושביי העיר בתחומים הבאים: חינוך, ספורט, תרבות, חיילים, בתי כנסת, קליטת עליה, מזון, ילדים בסיכון ועוד.

ראש העיר פתח תקווה רמי גרינברג “עיריית פתח תקווה מציגה תקציב שקול ואחראי בתוך תקופה של חוסר וודאות, תוך צפי ממשי לירידה בהכנסות הרשות גם בשנה הקרובה. את שנת 2020 סגרנו באופן מאוזן תוך משיכת פרומיל תקציב מקרן הנכסים של העירייה שבה נמצאים כספים עירוניים. כך, בעוד רשויות אחרות נאלצו לאזן את שנת 2020 ע”י לקיחת הלוואות אסטרונומיות מהבנקים, אנחנו פעלנו באופן שקול ואחראי והעברנו כספים מבלי לגעת בהלוואות שאושרו בישיבות המועצה בעבר. התקציב שאנחנו מציגים לשנת 2021 מראה על התנהלות כלכלית נבונה, מקצועית ואחראית אשר לוקחת בחשבון את אי הוודאות ברבעון הראשון של השנה. תקציב 2021 מראה שהגדלנו את השירותים והמשאבים בנושאים הנוגעים ישירות לתושב כמו, חינוך, רווחה וניקיון, ולחילופין המשכנו בתהליך ההתייעלות, מה שאפשר לנו לנהל את המשבר בצורה מצויינת מבחינה כלכלית ולחילופין להרחיב את סל השירותים לתושב ולהמשיך לפתח את העיר.”

הרשמו עכשיו לרשימת התפוצה שלנו וקבלו מאיתנו עדכונים ופרסומים

רוצים להישאר מעודכנים?
עקבו אחרינו

לשיתוף הכתבה

אולי יעניין אותך גם